bar sinin  
  bar sinin  
  bar sinin  
 
 
ข้าวกล้องสินเหล็ก ข้าวหอมมะลิต้านเบาหวาน
          ข้าวสินเหล็กเป็นข้าวไทยที่ถูกพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จากผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวหอมมะลิ105 มีลักษณะเป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม รูปร่างเมล็ดเรียวยาวไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวสินเหล็กมีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง และมีธาตุเหล็กสูง
          ข้าวสินเหล็ก สามารถช่วยแก้ปัญหาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ช่วยลดภาระของตับอ่อน ที่ต้องผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น ตลอดจนลดกลไกการอักเสบในเลือดจากขบวนการออกซิเดชั่น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของไขมันในเส้นเลือด (Triglyceride) ลดลง นอกจากนี้ข้าวสินเหล็กจะมีใยอาหารมากกว่าข้าวขัดสีแล้วยังมี วิตามินกับธาตุเหล็กมากกว่า โดยเฉพาะวิตามินบีหนึ่งหรือไธอะมิน (B1) ซึ่งช่วยป้องกันโรคเหน็บชา
 
คุณสมบัติทางโภชนาการในข้าวกล้อง
       ปริมาณ Amylose 16.5 %
       อุณหภูมิแป้งสุก <70-74 °C
       ธาตุเหล็ก 15-21 mg/kg
       ความเป็นประโยชน์ของธาตุเหล็ก  
         - ข้าวกล้อง 7.19mg Ferritin/mg-cell protein
         - ข้าวขัด 8.30 mg Ferritin/mg-cell protein
       ธาตุสังกะสี 26.9mg /kg
       โอเมก้า3 22.4 mg / kg
       Gamma oryzanol 327 ug/g
       วิตามินอี 680 ug/100g
       โฟเลต 20.35 ug/100g
       ดัชนีน้ำตาล 58 g
     
ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
ข้อมูลโภชนาการ
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริโภค 50 กรัม
จำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 20
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด 1800 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 10 กิโลแคลอรี)

ไขมันทั้งหมด
    ไขมันอิ่มตัว
โคเลสเตอรอล
โปรตีน
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
    ใยอาหาร
    น้ำตาล
โซเดียม

1.5 ก.
0 ก.
0 มก.
4 ก.
37 ก.
3 ก.
0 ก.
0 มก.
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน *
  2 %
  0 %
  0 %

  12 %
  12 %

  0 %
ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน *
วิตามินเอ
วิตามินบี 2
เหล็ก
0 %
0 %
4 %
วิตามินบี 1
แคลเซียม
10 %
0 %
* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแต่งต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่างๆ ดังนี้
     ไขมันทั้งหมด
         ไขมันอิ่มตัว
     โคเลสเตอรอล
     คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด
         ใยอาหาร
     โซเดียม
น้อยกว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า


น้อยกว่า
65 ก.
20 ก.
300 มก.
300 ก.
25 ก.
2400 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรติน = 4 ; คาร์โบไฮเดรต = 4
วิธีหุง
          สำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการรับประทานข้าวกล้องสินหล็ก ควรรับประทานผสมกับข้าวขาวในอัตราส่วน 1:2 ไป ก่อน เมื่อเกิดความเคยชินจึงเพิ่มปริมาณข้าวสินเหล็ก จนกระทั่งเป็นข้าวสินเหล็กอย่างเดียว
              •แช่ข้าวสินเหล็กก่อนหุง 5 นาที
              •ซาวน้ำเพียงครั้งเดียว ไม่ควรซาวมาก เพราะจะทำให้คุณค่าทางอาหารสูญเสียไป และรินน้ำออกให้หมด

          •หุงในอัตราส่วน ข้าว 1 ส่วน ต่อน้ำสะอาด 2 ส่วน ถ้าต้องการให้ข้าวสวยยิ่งขึ้น เมื่อหุงสุกแล้วนำทัพพีคนข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวติดกันเป็นก้อน

การเก็บรักษา
          ควรเก็บไว้ในภาชนะที่แห้งสะอาด ปิดมิดชิด หากเปิดแล้วรับประทานไม่หมด ควรเก็บในตู้เย็น เพื่อรักษาคุณภาพของข้าว
สั่งซื้อสินค้า
 
  bar sinin  
 
.............................................................................................................................................................................................................................................
:: บริษัท สีนิลไรซ์ จำกัด ::
114 หมู่ 15 ต. สระสีมุม อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
Call Center : 1735 โทรสาร 02 437 8794
E-mail : onlinemarketing@saaa.co.th

sinin facebook sinin youtube